Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                     

 • Υποβολή υποψηφιοτήτων σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών
  του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αθήνας ως Υπηρεσιακού
  Συμβουλίου 
 • αίτηση
 • πρόσκληση
 • διαβιβαστικό
 • Πρόσκληση εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 (ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΤΗΝ Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ