• Ενημέρωση για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών, την Στήριξη μαθητών από Ιδιώτη Βοηθό, την Στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και την Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή  για το Διδακτικό  Έτος 2014-2015
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
  • ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΕΣΠΑ
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚAI ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÅÃÊÕÊËÉÏÉ-ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ
ÔÌÇÌÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÈÅÌÁÔÙÍ