ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Χατζημανώλη

(Δ/ΝΤΡΙΑ Α΄Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Κάππας Χρήστος

(Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 162ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΘΗΝΑΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουτρομάνος Θωμάς (ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΘΗΝΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Γαλατιανού Αναστασία (Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)

ΜΕΛΟΣ

Σαραντάκος Πάνος (Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 145ου ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΘΗΝΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πανταζόπουλος Δημήτριος (Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜ .ΣΧ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

Ρουμπής Παναγιώτης_τηλ.6977393115_mail: takisroumpis@yahoo.gr (ΔΑΣΚΑΛΟΣ 96ου ΔΗΜ.ΣΧ ΑΘΗΝΩΝ)

Κλιάφα Άρτεμις_τηλ.6986599304 (ΔΑΣΚΑΛΑ 1ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

Γεωργιόπουλος Γεώργιος (ΔΑΣΚΑΛΟΣ 91ου ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ)

Φουρνόδαυλος Κωνσταντίνος (ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1ου ΔΗΜ.ΣΧ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κουρουτάκης Κωνσταντίνος_τηλ. 210 5248445_mail: pyspe@dipe-a-athin.att.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ05,ΠΕ07, ΤΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ

  που απώλεσαν τη θέση τους, για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων