Δείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την "Αναμόρφωση /διάχυση των θεματικών περιοχών της Ευέλικτης Ζώνης λόγω της μείωσης των ωρών διδασκαλίας στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και της κατάργησής της στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις".

Face_Book.jpg

banner-sxoleia

Σχολικές δραστηριότητες

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286