Δείτε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την "Αναμόρφωση /διάχυση των θεματικών περιοχών της Ευέλικτης Ζώνης λόγω της μείωσης των ωρών διδασκαλίας στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και της κατάργησής της στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις".

Face_Book.jpg

banner-sxoleia

Σχολικές δραστηριότητες