ΕΓΓΡΑΦΟ

70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Η ημερίδα "Αθήνα, ανοιχτό βιβλίο" αναβάλλεται λόγω της γενικής απεργίας στις 30/5