Στις 13 Νοεμβρίου, ώρα 18.30 στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων -κτήριο Innovathens   θα γίνει η παρουσίαση του Οδηγού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του προγράμματος "Το παιδί η πόλη και τα μνημεία".

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων και υλοποιείται από την Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Π.Ε Α'Αθήνας /Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πολιτιστικά Θέματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ