Δείτε το έγγραφο για τις τελικές ενέργειες ενόψει της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2016-2017 (Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας). Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι αναγκαία:

α) Η αποστολή του συνημμένου συνοπτικού πίνακα για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων από τους Διευθυντές / Διευθύντριες, Προϊσταμένους/Προϊστάμενες, μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

β) Η συμπλήρωση της κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας έκθεσης απολογισμού του προγράμματος από τον/την συντονιστή/στρια εκπαιδευτικό (εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα), μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, ως εξής : 

1.Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2.Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων  

3.Προγράμματα Αγωγής Υγείας

4.Κοινά προγράμματα προς 2 Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων

adidas

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG