Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανέλαβαν και υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλούνται με την ολοκλήρωσή τους να συμπληρώσουν τη φόρμα υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι τις 22 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό έγγραφο και τη συνοπτική φόρμα υλοποίησης των Προγραμμάτων του σχολείου