Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Α' Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης  "Παλλάς Αθηνά" διοργανώνουν βιωματικό εργασήριο πάνω στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο "Παραμύθι χωρίς Σύνορα" στις 15 & 20 Μαρτίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες βλ. στο έγγραφο

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG