Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Α' Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης  "Παλλάς Αθηνά" διοργανώνουν βιωματικό εργασήριο πάνω στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο "Παραμύθι χωρίς Σύνορα" στις 15 & 20 Μαρτίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες βλ. στο έγγραφο

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286