ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΕ60 ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΥΡΙΟ 13-09-2018

ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Adidas Falcon