Καλούνται οι Αναπληρωτές  Εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60 (για ΔΥΕΠ), των οποίων η πρόσληψη έγινε από το πρόγραμμα «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα » ΟΠΣ 5002810, να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα  τοποθέτησής τους, όπως  αναφέρεται στον  πιο κάτω πίνακα, για να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18-12-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΕ60 ΓΙΑ ΔΥΕΠ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG