Ενσωματωμένο σε αρχείο Word (για χρήση Copy - Paste)

Σε μορφή εικόνας (για εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο)

Adidas

IMG_5293tel.JPG

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG