ΕΓΓΡΑΦΟ (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 831/17-01-2018)