ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 5611&5609/29-03-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ