ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 6155/12-04-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ