ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΠΛΗΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΑΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΠΕ ΚΑΙ ΔΔΕ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 6211/13-04-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ