ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 14467/16-07-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Kids Fashion

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG