ΕΓΓΡΑΦΟ  (Αρ.Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας : 15146/08-08-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

adidas

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG