ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

(Αρ.Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 20170/28-09-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Irene Garcia Noren

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG