ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρ.Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 20172/28-09-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

SNEAKERS

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG