ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΑΝΑΡΤΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

(Αρ.Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 20345/02-10-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ