ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2018-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ - ΕΕΕΕΚ 2018-2019

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2018-2019

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ