ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2018-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2018-2019

Επισημαίνεται ότι τα μόρια εντοπιότητας και τα μόρια συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες καθώς δεν έχουν ακόμη δηλωθεί οι σχολικές μονάδες προτίμησης.

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ