ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 4456/04-02-2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 3710/30-01-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ