ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 15892/23-05-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Air Max 90 Ultra 2.0 Essenti