ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 17518/10-06-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Air Jordan XI 11 High