ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΝ/ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ACE 17 Purecontrol TF

IMG_5293tel.JPG

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG