ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: 20940/06-08-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Air More Uptempo