Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Αθήνα, ισόγειο/Πρωτόκολλο).

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Air Jordan XIII Melo PE

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG