ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 29026/08-10-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. 

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 29025/08-10-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ