ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 36819/12-12-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ