ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: 11563/01-06-2020)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Jordan XII Slide