ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: 15442/10-07-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΕΣΥ Ή ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ & ΤΥΦΛΩΝ/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: 15443/10-07-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.)

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας: 15444/10-07-2020)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ