Διαβίβαση εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης οικογενειακής κατάστασης
(για εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας και είναι αποσπασμένοι στο Εξωτερικό)

Διαβιβαστικό - Υπεύθυνη δήλωση

Air Jordan 89 ShoesZoom Kobe XIII ZK13

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG