ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 17502/07-09-2017)

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας που έχουν αιτηθεί ως πρώτη προτίμηση τη μετάταξή τους, βάσει των διατάξεων των Ν. 1824/1988 και 4024/2011, σε θέσεις διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όπως επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι εμμένουν στο σχετικό τους αίτημα.

Παρακαλούμε τα σχετικά έγγραφα (σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής) των εκπαιδευτικών να κατατεθούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου αυτοί ανήκουν οργανικά και να αποσταλούν συγκεντρωτικά στην Υπηρεσία μας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ταχυδρομικώς.

 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Β΄- Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Face_Book.jpg

IMG_9703φε.gif