ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ορθή επανάληψη προτύπου αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όπου στο πεδίο συμμετοχής σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής έχει προστεθεί η φράση "  ως αιρετό μέλος "

Φύλλο 3 του προτύπου αίτησης

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286