ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επειδή, όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή « IRIS », από την οποία ενημερώνονταν οι εκπαιδευτικοί των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Αττικής για τη μισθοδοσία τους, δεν λειτουργεί πλέον, η Διεύθυνσή μας ξεκινά τη διαδικασία συγκέντρωσης και καταχώρησης των προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών μας, ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταστεί εφικτή η αποστολή σε αυτές των μηνιαίων μισθοδοτικών σημειωμάτων.

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της από 30/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄) αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του Π.Δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG