ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ορθή επανάληψη προτύπου αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όπου στο πεδίο συμμετοχής σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής έχει προστεθεί η φράση "  ως αιρετό μέλος "

Φύλλο 3 του προτύπου αίτησης

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών και σχετικών αιτημάτων, αποφασίζεται τριήμερη παράταση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, διορισμένους σε κλάδο της Πρόσκλησης, να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον ανωτέρω κατάλογο αξιολογητών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013, παρ. 20 του άρθρου 36, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται ως εξής:

Περισσότερα...

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης, η οποία, ενώ έγινε αποδεκτή από το ΚΥΣΠΕ απορρίφθηκε από τον απερχόμενο Υπουργό, να επανέλθουν εκ νέου με αίτηση επανεξέτασης, εφόσον το επιθυμούν, για να επανεξεταστεί από τον νέο Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 56 του Ν.3528/2007 οι αναρρωτικές άδειες που απορρίπτονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο. Εάν υπάρχει το δικαίωμα ένστασης τότε πρέπει εντός δέκα ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η απάντηση να υποβάλλει ένσταση στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν έχει δικαίωμα ένστασης ή στην περίπτωση που η απάντηση της Δευτεροβάθμιας είναι απορριπτική τότε πρέπει να γίνει περικοπή μισθού για το διάστημα της αναρρωτικής άδειας που έχει απορριφθεί. Σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση Περικοπής Μισθού θα πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης.

Εντυπο για την περικοπή μισθού

Εντυπο για χορήγηση αναρρωτικής άδειας από Υγειονομική Επιτροπή (διορθωμένο)

Περισσότερα Άρθρα...

Face_Book.jpg