ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο.

Footwear

Εξαιρετικά Επείγον
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας και Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Nike Blog

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας για ενημέρωση και εφαρμογή. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, που ισχύουν από 1.1.2016, προβλέπονται τα εξής : ...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

trail Archives

Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/05/2016 έως 31/05/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Nike Magista Obra

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Air Jordan Releases 2019

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Adidas Shoes

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Footwear

ΕΠΕΙΓΟΝ

Οι αιτήσεις για φέτος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 21 μέχρι 30 Απριλίου 2016. Ειδικά για φέτος λόγω αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παραίτησης μετατίθεται στις 4 Μαΐου 2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Kids Fashion

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, η ηλεκτρονική φόρμα παραλαβής του Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ.) των μονίμων εκπαιδευτικών, που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο οποίο παρουσιάζονται τα στοιχεία υπολογισμού των νέων Μισθολογικών Κλιμακίων βάσει του Ν. 4354/2015 καθώς και το νέο μισθολογικό κλιμάκιο, που θα έχει ο κάθε εκπαιδευτικός από 01-01-2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Air Max 90 Classic

Σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, για το σχολικό έτος 2015-2016

1_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.doc

2_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.docx

3_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ.doc

4_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΑΠΟΝΟΜΗ_.pdf

5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.pdf

Supreme X Air Max 98

 

 IMG_74559.JPG

Untitled-1-Recovered.jpg

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG