ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο

Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013, παρ. 20 του άρθρου 36, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται ως εξής:

Περισσότερα...

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης, η οποία, ενώ έγινε αποδεκτή από το ΚΥΣΠΕ απορρίφθηκε από τον απερχόμενο Υπουργό, να επανέλθουν εκ νέου με αίτηση επανεξέτασης, εφόσον το επιθυμούν, για να επανεξεταστεί από τον νέο Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 56 του Ν.3528/2007 οι αναρρωτικές άδειες που απορρίπτονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο. Εάν υπάρχει το δικαίωμα ένστασης τότε πρέπει εντός δέκα ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η απάντηση να υποβάλλει ένσταση στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν έχει δικαίωμα ένστασης ή στην περίπτωση που η απάντηση της Δευτεροβάθμιας είναι απορριπτική τότε πρέπει να γίνει περικοπή μισθού για το διάστημα της αναρρωτικής άδειας που έχει απορριφθεί. Σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση Περικοπής Μισθού θα πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης.

Εντυπο για την περικοπή μισθού

Εντυπο για χορήγηση αναρρωτικής άδειας από Υγειονομική Επιτροπή (διορθωμένο)

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2013-14 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Οδηγίες για χορήγηση αδειών 
 

1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

2. ΕΙΔΙΚΗ (ΓΑΜΟΥ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΔΙΚΗΣ) 

3. ΓΟΝΙΚΕΣ 

4. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 

5. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

6. ΠΥΕ-ΕΥΕ 

7. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΥΕ-ΕΥΕ 
 

Αίτηση ένστασης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2014-15 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2014-15 

Υπενθύμιση ενεργειών αποστολής στοιχείων για απεργίες και στάσεις εργασίας. 

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Τροποποίηση της υπ? αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων 

Εγκύκλιος αδειών 

ΦΕΚ_2648_τ.Β 

Διευκρινίσεις για την περίθαλψη εκπ/κων με απόσπαση στο εξωτερικό ή με άδεια άνευ αποδοχών

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης   
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έγκριση πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπόδειγμα <<Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2014>>

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 
(ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΗΝ Α? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προκήρυξη εκπαιδευτικών συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Καρλσρούη

Διευκρινιστικές οδηγίες για το φύλλο μητρώου της προκήρυξης

Προκήρυξη για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2014-15

Πρόσκληση εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΠ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2014-2015.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ.
 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΙΘ.
 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.
 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ. 3354/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ

ΑΔΑ: ΒΙ09-ΠΧΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) 2014-2015

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της  Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, για το σχολ. έτος 2013-14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΔΑ_ΒΛΓΕΧ-363

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 (ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΤΗΝ Α? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡΘΡΟ 165, Ν.3528/2007)

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3528/2007

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2013-14

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ   (μόνιμη ανάρτηση)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ      (μόνιμη ανάρτηση)

Face_Book.jpg