ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Διαβίβαση εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης οικογενειακής κατάστασης

(για εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας)

Διαβιβαστικό - Υπεύθυνη_δήλωση_οικογενειακής_παροχής_2017.xls

Διαβίβαση εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης οικογενειακής κατάστασης

 (για εκπαιδευτικούς όπου ανήκουν στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας και είναι αποσπασμένοι στο Εξωτερικό).

Διαβιβαστικό - Υπεύθυνη_δήλωση_εξωτερικού_2017.xls

Καλούνται οι εκπ/κοι που βρίσκονται στη Διάθεση της Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών από Απόσπαση να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Δ/νσης μας (Δώρου 9,Αθήνα,1ος όροφος )

Έντυπο Ανάληψης Υπηρεσίας

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286