Σε εφαρμογή των σχετικώς οριζομένων, η Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, αναρτά πίνακες υποψηφίων Διευθυντών 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων, εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της, ως εξής:
1. Πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, και άλλων Διευθύνσεων Π.Ε. της χώρας, σε σχολικές μονάδες, για τις οποίες οι υποψήφιοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον τοποθέτησης.
2. Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων με την αιτιολογία του αποκλεισμού τους.
Οι αναφερόμενοι στους ως άνω πίνακες, δύνανται να ασκήσουν ένσταση από 04-06-2015 έως και 08-06-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, τόσο για την αποτίμηση των αντικειμενικών μορίων τους, όσο και για τους πίνακες της συμμετοχής ή του αποκλεισμού τους από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Jordan sneakersAir Zoom Pegasus EM

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG