Η Α΄ Διεύθυνση αναρτά τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ.

Τα σχετικά δικαιολογητικά παρακαλούμε να υποβάλλονται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής μας στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, (Δώρου 9, 5ος όροφος), το αργότερο έως την Παρασκευή 06-11-2015, ώστε να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής.      

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

Air Jordan 12 LowNike Air Force