Διεξαγωγή των εξής επιμορφωτικών σεμιναρίων διάρκειας 6 ωρών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31, Κολωνάκι):
1. Σάββατο 21 Μαρτίου (9.00-15.00) με θέμα «Από την διστακτικότητα στην δεξιότητα: αφομοιώνοντας τις τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση» (De la r?TICEnce ? la comp?tence : s'approprier la recherche d'informations en ligne et les outils Tice).
2. Σάββατο 9 Μαΐου (9.00-15.00) με θέμα «Διαχείριση της ετερογένειας ? διαχείριση της τάξης» (Gestion de l'h?t?rog?n?it? ? gestion de classe)
3. Σάββατο 20 Ιουνίου (9.00-15.00) με θέμα «Αξιοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης» (Exploiter les intelligences multiples)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα έγγραφα

Ενημερωτικο

CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2015

CATALOGUE FORMATIONS 2015 couve

Formulaire FC 2014-2015

sneakers

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG