Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων ? Υποβολή ενστάσεων

Κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.μετάθεσης με προτιμήσεις ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥΕΕΕΕΚ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Mens Trainers

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG