ΕΓΓΡΑΦΟ (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 9510/25-05-2018)