ΕΓΓΡΑΦΟ (Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 17927/13-06-2019)