Σας ενημερώνουμε ότι στη μισθοδοσία Ιουλίου 2016 (πληρωμές 27/6 και 13/7) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Αποδίδονται οι διαφορές μεταξύ παλαιού και νέου μισθολογίου για το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016.

2. Επέρχεται αλλαγή στη μηνιαία παρακράτηση φόρου και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.

3. Αυξάνεται κατά 0,5% η μηνιαία παρακράτηση για επικουρική σύνταξη από 1/6/2016 και ως 31/5/2019 (Ν. 4387/2016).
Η αναδρομική διαφορά του Ιουνίου θα αποδοθεί σε επόμενη μισθοδοσία.

4. Για όσους υπαλλήλους έχουν ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ καταργείται η ειδική προσαύξηση από 1/7/2016.

5. Χορηγούνται ή παρακρατούνται τα εκκρεμούντα αναδρομικά θέσης.