Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ ? «Διόφαντος» καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού με ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει. Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

Face_Book.jpg