Το ΚΠΕ Αργυρούπολης συνδιοργανώνει με τις Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ Δ/νσεις Α/θμιας 3ήμερο Σεμινάριο στο ΚΠΕ Αργυρούπολης στις 4,5 και 6 Μαΐου 2017 με θέμα «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων – αίτια και συμμετοχική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» με υποθέματα: α) «Ο κήπος του ΚΠΕ – το πράσινο στην πόλη», β) «Ενέργεια – κυκλοφοριακό – ατμοσφαιρική ρύπανση». Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν 10 εκπαιδευτικοί από την Α΄Δ/νση Π.Ε. Αθήνας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Π.Ε. συναφές με τη θεματολογία του σεμιναρίου.

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Μπουμπουλίνας 3, τηλ. 2109959250, σταθμός ΜΕΤΡΟ "ΑΛΙΜΟΣ", χάρτης

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017.

πίνακας συμμετεχόντων

Αναζήτηση

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286